ru en


Tentative list of participants:

 1. Albouy Alain (invited speaker)

 2. Bizyaev Ivan

 3. Borisov Alexey (invited speaker)

 4. Bolotin Sergey

 5. Bolsinov Alexey

 6. Butuzov Valentin

 7. Butuzova Maria

 8. Demina Maria

 9. Dragovic Vladimir

 10. Edelsbrunner Herbert

 11. Erdakova Nadezhda

 12. Gajic Borislav

 13. Glazkov Dmitry

 14. Glyzin Dmitry

 15. Glyzin Sergey

 16. Ivanov Alexander

 17. Ivanova Tatiana

 18. Kaschenko Iliya

 19. Kaschenko Sergey  (invited speaker)

 20. Karavaev Yuri

 21. Kazakov Alexey

 22. Kilin Alexander

 23. Kolesov Andrey

 24. Kozlov Valery  (invited speaker)

 25. Kubyshkin Eugeniy

 26. Kudryashov Nikolai  (invited speaker)

 27. Kulikov Anatoliy

 28. Kulikov Dmitry

 29. Lerman Lev

 30. Maciejewski Andrzej

 31. Mamaev Ivan

 32. Markeev Anatoly

 33. Nesterov Pavel

 34. Pivovarova Elena

 35. Przybylska Maria

 36. Rozov Nikolai

 37. Shaura Alexander

 38. Sokolov Sergey

 39. Szuminski Wojciech

 40. Tenenev Valentin

 41. Treschev Dmitry

 42. Tsiganov Andrey

 43. Turaev Dmitry

 44. Vetchanin Eugeniy

 45. Vladimirov Andrey